Toimintakyky+™

"Hyvinvointi on meille enemmän kuin pelkkä terveys."

Vuosikymmenten vieriessä käy jokaiselle hyvin selväksi, että vanhuus ei tule yksinään. Toimintakyvyn laskiessa mieli voi mennä matalaksi, mikä puolestaan heikentää toimintakykyä. Näin syntyy kierre, jossa hyvinvointi ja elämänlaatu heikkenevät. Ei ihmistä nuortumaan saa, mutta oikeilla toimilla tämän kierteen voi saada hidastumaan. Tutkimusten pohjalta rakentamamme toiminnallinen kokonaisuus tähän tilanteeseen on nimeltään Toimintakyky+™. Se koostuu tässä esiteltävistä elementeistä ja niiden yhteisvaikutuksesta.

Toimintakyky

Jos jokin toimintakyvyn osa-alue heikkenee, aiemmin itsestään selvät asiat vaikeutuvat. Toimintakyky tarkoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Siis, että saa keitettyä kahvit, kun kahvihammasta kolottaa.

Kahvia saadakseen, pitää kävellä keittiöön, mitata oikea määrä vettä ja puruja kahvinkeittimeen, käynnistää virta, ylettää hyllylle kahvikuppeihin, kaataa kahvi kuppiin, nostaa kuppi huulille läikyttämättä ja juoda. Tämä kaikki pitäisi vielä tehdä oikeassa järjestyksessä. Iän karttuessa tai sairauden myötä mikä tahansa näistä asioista voi muodostua esteeksi. Jalat eivät kanna, käsi ei nouse. Kahvipurkkikin voi olla kateissa. Ei tee edes mieli juoda kahvia, varsinkaan yksinään. Toimintakyvyn laskiessa mielialan laskua on vaikea välttää.

Elintapaohjelma

Mitään yksittäistä temppua ei toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ole, vaan kyse on aina monien asioiden yhdistämisestä.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän FINGER-tutkimuksen mukaan monipuolisella elintapaohjelmalla voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä ja ylläpitää ikääntyneiden tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Elintapaohjelman avulla huolehditaan ravitsemuksesta, liikunnasta, aivotoiminnasta ja verenkiertoelimistä. Muistisairauksia ei voida pysäyttää, mutta niiden etenemisen vaikutuksia voidaan lieventää.

elintapaohjelma-seniori-Kirma-hoiva_lahti

Osallisuus

Osallisuus on sitä, että tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään, saavansa siellä arvostusta sekä voivansa vaikuttaa sen asioihin. Jokaisella tämä tunne rakentuu eri tavalla. Yksi löytää sen Martta-kerhosta, toinen jalkapallokatsomosta tai ystävä- ja perheyhteyksiä ylläpitäessään. Näiden osallisuuden tunnetta herättävien tilanteiden mahdollistaminen tavalla tai toisella on olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Lue lisää osallisuudesta THL:n sivuilta.

Toimintakyky+™

Toimintakyky+™ -palvelu auttaa rakentamaan ja ylläpitämään ihmisen itsensä näköistä elämää. Tuemme sitä, että ihminen voi itse päättää ja valita elämälleen tärkeät asiat sekä tekemiset mahdollisimman pitkään. Palvelu on tutkitun tiedon pohjalle rakennettu, suunnitelmallinen ja mitattava toimintamalli, jolla edistetään ihmisen kehon ja mielen hyvinvointia. Lähtökohtana on, että oikein ohjattuna jopa arkiset askareet voivat ylläpitää fyysistä toimintakykyä.

Toimintakyky+™ -palvelussa yhdistyvät THL:n FINGER-tutkimukseen perustuva elintapaohjelma sekä osallisuuden edistäminen. Kumpikin tukee sekä vahvistaa toisiaan ja molemmat ovat tarpeen mielekkäälle elämälle. Toimintakyky+™ -palvelussa elintapaohjelma pitää yllä ihmisen fyysistä ja psyykkistä kykyä toimia ja osallisuus antaa ihmiselle syyn käyttää toimintakykyään itselle mielekkäisiin asioihin.

Elintapaohjelmaan liittyvien testien, osallisuuskyselyn ja haastattelujen avulla selvitämme kunkin ihmisen lähtötilanteen. Jokaiselle laaditaan oma ohjelma, jolla ylläpidetään toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta. Palvelun vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti ja palvelua säädetään tarpeen mukaan.

”Lisää hyviä päiviä kotona”

elintapaohjelma-seniori-Kirma-hoiva_lahti

Toimintakyky+™ sopii kaikille

 • Muistisairauden alkuvaiheessa
 • Niille, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää toimintakykyään
 • Ikääntyneille, jotka haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään
 • Ennalta ehkäisevänä, jos
  - suvussa on ollut sydän- ja verisuonisairauksia tai tuki- ja liikuntaelimien vaivoja
  - elintavoissa on korjattavaa
  - ikää on jo karttunut
 • Syrjäytymisvaarassa oleville
 • Hänelle, jonka mieli on maassa, surusta ja lievästä depressiosta kärsiville
 • Tueksi omaishoitajalle
 • Kenelle tahansa paremmasta elämänlaadusta kiinnostuneelle