Muut palvelut

Yhteydenpito ja tiedonanto omaisten ja ystävien kanssa (asiakkaan luvalla)

Me Kirma Hoivassa ajattelemme, että yhteyden pitäminen hoitajan ja omaisten välillä on erittäin tärkeää. Se parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Pidämme yhteyttä puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai potilastietojärjestelmän omaisosion kautta, josta omainen näkee mm. hoitosuunnitelman, lääkityksen ja hoivatapahtumat. Omaisosion kautta voidaan myös kirjoittaa viestejä kahdensuuntaisesti.

Ihmiselle on tärkeää kuulua sosiaaliseen yhteisöön. Videoyhteyden avulla voidaan pitää yhteyttä kaukana oleviin omaisiin tai ystäviin, toivotun ohjelman avulla. Hoivattavalla ei tarvitse olla laitteita. Me tuomme laitteet ja muodostamme yhteyden.

Kodin turvallisuus ja asumisolosuhteet

Kodin turvallisuuden ja esteettömyyden kartoitus.

Pienten huoltotoimenpiteiden tarpeiden tarkistus sekä siihen liittyviä toimenpiteitä, kuten paristojen ja polttimoiden vaihtoa, ruuvien kiristämistä sekä saranoiden voitelua. Isommat remontit voidaan teettää Kirman yhteistyökumppaneilla.

Tietotekniikan opetus ja tuki

Asiakkaan tarpeen mukaan autetaan tietoteknisten laitteiden hankinnassa ja käytössä.