Omainen, ole hyvä ja ota hoivattava mukaan valitsemaan palveluja. Tämä tukee hoivan vaikuttavuutta. Videoiden avulla voi käydä toimia yhdessä hoivattavan kanssa läpi myös silloin, kun kielimuurin, henkisen vireyden tai muun syyn takia kirjoitetun sisällön ymmärtäminen on haastavaa.

Mielenvirkistys eli toimintakyvyn ylläpito
Parempia päiviä, parempaa elämää

Suunnittelemme tarkoituksellista ja merkityksellistä tekemistä asiakkaan omien harrastusten, toiveiden ja historian mukaan. Suunnitelmat tehdään yhdessä hoivattavan, hoitajan ja mielellään omaisenkin kanssa ja aina toimintakyky huomioiden. Näissä asioissa vain mielikuvitus on rajana. Voimme mennä vaikkapa

Ulkoilemaan

Ohjatusti kuntosalille treenaamaan

Ostoksille

Metsäretkelle ja laavulle makkaranpaistoon

Kahvilaan

Tapahtumiin

Kotona tarkoituksellinen tekeminen voi olla vaikkapa

Ruuanlaittoa ja leipomista

Kotijumppaa

Lukemista tai vaikka pelaamista

Toimintakykyä jäsennetään lukuisin eri tavoin. Usein se jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.  Vanhuuteen kuuluu näiden eri toimintakykyjen heikentyminen, mutta paljon voi tehdä sen kehityksen hidastamisessa.

 Erilaiset toimintakyvyt ovat tietysti kytköksissä toisiinsa monin tavoin. Jalka ei nouse, jos mieli on apea, mutta mielenvirkistyksen myötä liikkuu ihminen paremmin. Meille on tärkeää luoda mahdollisimman hyvän elämän edellytyksiä tukemalla niitä fyysisiä kykyjä, joita ihminen tarvitsee arjessaan.

Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen tuntee voivansa hyvin, arvostaa itseään ja luottaa kykyynsä selviytyä arjen tilanteista. Hän pystyy tekemään harkittuja päätöksiä ja suhtautuu realistisen luottavaisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan.

Kognitiivinen toimintakyky käsittää muun muassa muistin, keskittymisen, ongelmien ratkaisun ja toiminnanohjauksen. Nämä kyvyt taas ovat edellytyksiä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiselle.

Sosiaalinen toimintakyky on karkeasti ottaen sitä, että ihminen tulee toimeen kohtaamiensa toisten ihmisten ja heidän odotustensa kanssa. Siihen kuuluu olennaisena osa sosiaalinen aktiivisuus ja osallisuus, jota ilman ihminen jää väkisinkin sivuun.

Kirman mielenvirkistys on suunniteltu toimimaan kaikissa näissä ulottuvuuksissa ja kunkin asiakkaan oman tilanteen mukaan. Jokainen tietää elämässään, mikä ero on hyvällä ja huonolla päivällä fyysiseltä, psyykkiseltä, kognitiiviselta ja sosiaaliselta kannalta. Hyvän ja huonon päivän ero on iso asia ihmisen läheisille, erityisesti omaishoitajalle. Me rakennamme niitä parempia päiviä.