Omainen, ole hyvä ja ota hoivattava mukaan valitsemaan palveluja. Tämä tukee hoivan vaikuttavuutta. Videoiden avulla voi käydä toimia yhdessä hoivattavan kanssa läpi myös silloin, kun kielimuurin, henkisen vireyden tai muun syyn takia kirjoitetun sisällön ymmärtäminen on haastavaa.

Kotisairaanhoito 

Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi.

 

Sairaudet, lääkitys

Lääkärikäynnin tarve

Ravitsemustila

Apuvälineiden tarve

Liikuntakyky

Kelan hoitotuki, omaishoitajuus

Ongelmat, huolet ja toiveet

Kaatumisvaaran arviointi

Asumisolosuhteet

Lääkityksestä huolehtiminen

Lääkkeiden haku apteekista

Lääkeinjektion pisto

Lääkkeenjako dosettiin tai lääkkeen anto

Reseptien uusinnasta huolehtiminen

Lääkityksen yhteensopivuuden tarkistus ja vaikutuksen seuranta

Verensokerin ja verenpaineen seuranta

Verensokerin seuranta

Verenpaineen seuranta

Haavahoidot, avanteenhoidot

Ompeleiden ja hakasten poisto

Laboratorionäytteiden ottaminen

Veri-, virtsa-, tai ulostenäytteiden otto kotona ja kuljetus laboratorioon.(PHHYKYN lähetteen mukaan)

Sairaalasta kotiutuspalvelu

Haku sairaalasta tai hoivakodista

Auttaminen kotona tarvittaessa sänkyyn asti

Oikean lääkityksen tarkistus

Ruuan ja muiden tarvikkeiden riittävyyden varmistaminen

Omaisten tiedottaminen tarvittaessa (asiakkaan luvalla)