Hoitofilosofia

Kirsti ja Markku lähtivät muutamia vuosia sitten yhdessä kiertämään maailmaa vuorotteluvapaalla. Kumpikin joutui kuukausia kestäneen matkan aikana hoitamaan oman vanhempansa asioita tuhansien kilometrien päästä. Teknologiaa yhteydenpitoon oli, mutta ei toimintatapoja. Toistuva turhautuminen herätti halun tehdä asia toisin. Läheisiä kalvavasta epätietoisuudesta olisi voinut oikeilla toimintatavoilla päästä eroon. Kotihoito kyllä teki, mitä piti, mutta tieto ei liikkunut juuri lainkaan, ainakaan kysymättä erikseen.

Tämä yhteydenpito omiin on olennainen osa Kirman kokonaista ihmistä kohtaavaa hoitofilosofiaa. Ihminen kun elää pitkälti suhteessa toisiin ihmisiin. Myös elämänhistoria kulkee aina mukana monin tavoin. Keho kantaa mukanaan elettyä elämää ja sille on annettava hoitoa ja hoivaa sen mukaan. Mieli on samalla tavalla vuosikymmenten muokkaama ja sen virkistäminen luo kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämisen laatua.

Kirman lähtökartoituksessa etsitään niitä kantavimpia asioita ihmisen elämästä ja mietitään, miten ne voisivat edelleen olla mukana. Nykyaikainen teknologia on verraton apuväline, kun haetaan menneiltä vuosikymmeniltä tuttuja ja rakkaita elementtejä Ansa Ikosesta Olavi Virtaan ja vanhoista uutisista urheilutuloksiin. Toimintakyky+ -palvelu on jokaiselle ihmiselle omanlaistaan. Kirstin pitkä kokemus hoitotyöstä, Markun koulutus ja vuodet luokanopettajana sekä muiden hoitajien erityistaidot täydentävät toisiaan ja mahdollistavat ihmisten kohtaamisen kokonaisina.

Green Kirma

Huomioimme aktiivisesti kiertotalouden periaatteita. Työntekijöitä kannustetaan ympäristönsuojelulliseen asenteeseen ja toimintaan.

Klikkaa harmaa palkki auki.

 • Asiakkaiden tietoja sisältävät tietotekniset laitteet ostetaan turvallisuussyistä uusina, mutta mm. kaapeloinnissa käytetään kierrätettyjä tuotteita.
 • Toimistollapyritään paperittomuuteen. Asiakirjat pidetään sähköisessä muodossa niin pitkään, kuin mahdollista.
 • Tulostettaessa pyritään kaksipuoleiseen tulostukseen.
 • Tietotekniikan hankinnoissa suositaan
 1. kestäviä
 2. pitkäikäisiä
 3. huollettavia
 4. vähän energiaa kuluttavia
 5. ja kierrätettäviä tuotteita.
 • Asiakkaita opastetaan ja autetaan jätteiden lajittelussa. Tarvittaessa avustetaan lajitteluastioiden hankinnassa.
 • Oman hoivatoiminnan tuotoksena syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään tai käytetään uudestaan.
 • Asiakasta autetaan valitsemaan, ravitsemukselliset vaatimukset huomioiden, ekologisesti kestävämpää ravintoa.
 • Kulkuneuvoina käytetään autoa ja kirmamobiilia (polkupyörä), mikäli reitti, sääolosuhteet ja kuljetettavat tavarat sen sallivat. Kulkuneuvoja hankittaessa huomioidaan ympäristöarvot.
 • Ajoreitit suunnitellaan niin, että autolla ajettaessa ajokilometrejä tulee mahdollisimman vähän.